Witaj, dziś jest piątek, 19 września 2014r.

Cytaty i aforyzmy...

Cytat - dosłowne przytoczenie czyichś słów. Cytat może mieć charakter jawny, w postaci wyraźnie wyróżnionego tekstu, lub niejawny, stanowiąc rodzaj aluzji. W publikacjach naukowych, książkach, cytat to dosłowne przytoczenie fragmentu innej publikacji, lub sparafrazowane powołanie się na dane pochodzące z innej publikacji,książki, artykułu. Cytować można nie tylko tekst, ale także wykresy, schematy i rysunki. W publikacjach naukowych i książkach technicznych cytaty powinny być zawsze jawne i z dokładnym wskazaniem źródła w formie przypisu...
Głupi potrafi w ciągu godziny zadać tyle pytań, że mądry w ciągu siedmiu lat na nie nie odpowie. Rey

książka książki cytaty cytaty z książek książkowe cytaty aforyzmy przysłowia myśli złote myśli sentencje łacińskie sentencje cytaty i aforyzmy ...

Głupi to, który na owoc patrzą, a jak wysoko wisi, nie myśli. W.I.Marewicz
Głupi za całe mienie pokłonów nakupi. William Szekspir (właść. William Shakespeare, 1564 - 1616)
Głupia i prosta kobieta - to dar niebios. Voltaire (właśc. Francois-Marie Arouet, 1694 - 1778)
Głupia rozmowa nie warta słowa. J. Sztaudynger
Głupia stałość jest ulubieńcem ciasnych umysłów. Ralph Waldo Emerson (1803-1882)
Głupia ta owca, która wilkowi wierzy. Przysłowie ludowe
Głupie myśli ma każdy, ale mądry je przemilcza. Busch Wilhelm
Głupiec i mędrzec nie widzą tego samego drzewa. William Blake
Głupiec jest jednak z czegoś zadowolony: zawsze jest zadowolony z siebie. Napoleon Bonaparte (1769-1821)
Cytat jako forma przekazu artystycznego: Mechanizm cytatu polega na nakładaniu się dwóch znaczeń zdania: w jego pierwotnym użyciu i w nowym kontekście. Dla posługującego się nim staje się przysłowiem, utrwalonym zwrotem, podparciem wcześniejszej myśli. Cytat często używany jest dla osiągnięcia efektu komicznego czy ironicznego. Cytat stosowany jest na dwa sposoby: w niezmienionej postaci, ale w nowych realiach, albo w sparafrazowanej formie. Obydwa powodują nadanie mu nowego znaczenia. Posługiwanie się cytatem wymaga wspólnoty kulturowej. (...) Posługiwanie się cytatem ma związek z wolnością słowa. Kiedy cenzura ogranicza swobodę wypowiedzi autora, język przenośni jest środkiem wyrażania własnych przekonań społecznych, politycznych, krytyki, ukrytej kpiny. Przenika wówczas zwłaszcza do tekstów kabaretu politycznego.
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2008-2014 cytaty.psart.pl
Mapa strony